Beeldzorg

Wat is beeldzorg? Beeldzorg is alle zorg waarbij de cliënt vanaf afstand wordt begeleid door onze zorgverleners. Dit contact gebeurd via de tablet, smartphone, of laptop. Het is een slim en efficiënt antwoord op de huidige vraag in de thuiszorg.

Naast reguliere zorg, zal Thuiszorg M.O.C. vanaf 1 Februari 2021 ook gebruik maken van beeldzorg door middel van beeldbellen. Hiermee kunnen we efficiënter te werk gaan, mede door de verminderde reistijd, waardoor we meer zorgmomenten in kunnen plannen voor onze cliënten.  

Voor beeldzorg gebruiken we de Beeld Zorg App, ontwikkelt door Boomerweb. De app wordt al jaren door diverse zorginstellingen in Nederland gebruikt voor zorg op afstand. Het is een veilige digitale omgeving voor zorg op afstand die rekening houdt met de privacy van onze cliënten. De app is geïnstalleerd op alle iPads die toegewezen worden aan onze cliënten, en de smartphones van onze zorgverleners. De app heeft een eenvoudig besturingssysteem en is daarom geschikt voor onze ouderen. Naast dat beeldbellen gebruikt wordt voor onze zorgverlening, zullen wij ook de naasten van onze cliënten stimuleren om te beeld bellen met de cliënten.

In het kort: Alle voordelen

Medicatieveiligheid

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Medicatieveiligheid is het zo min mogelijk fouten maken met medicijnen en gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen. Het gaat hierbij om gaat veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de zorgmedewerker.

Om de Medicatieveiligheid te vergroten gaan we gebruik maken van Medicatie Controle App, ontwikkelt door Boomerweb. In deze app is in een duidelijk overzicht te zien welke medicatie een cliënt dient te krijgen en welke medicatie reeds is toegediend. Door een veilige koppeling met apotheken is altijd het meest actuele medicatieoverzicht van de cliënt bij de hand. De toegediende medicatie digitaal kan via de app worden afgetekend en er wordt een melding gegeven wanneer een toedienmoment is verstreken en nog niet alle medicatie is toegediend. Ook kan er digitaal een dubbele controle worden uitgevoerd bij risicovolle medicatie. Dit kan zowel op locatie als op afstand. De geïntegreerde bekwaamheidscheck maakt inzichtelijk door wie een dubbele controle mag worden uitgevoerd. Zo kunnen onze medewerkers veilig medicatie toedienen.

In het kort: Alle voordelen

Wie is Boomerweb?

Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werkt het bedrijf vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. De digitale zorgoplossingen helpen medicatieveiligheid te vergroten, wondzorg te verbeteren en begeleiding op afstand mogelijk te maken. Ze ondersteunen zorgmedewerkers, apothekers, huisartsen en patiënten bij het uitvoeren en ontvangen van de juiste zorg en helpen om de zorg – ook in de toekomst – veilig en betaalbaar te houden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons, of naar de website van Boomerweb gaan (www.boomerweb.nl).

Contactformulier

Mail

info@thuiszorgmoc.com

Telefoon

024 675 67 60

Adres

Zwanenstraat 1a
6545AX, Nijmegen