Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een cliëntenraad samen te stellen op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Binnen Thuiszorg M.O.C. is een cliëntenraad actief met als doel om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. Het uitgebrachte advies wordt meegenomen in de eindbeslissing en heeft zodoende invloed op het beleid van Thuiszorg M.O.C. Een lid van de directie is standaard aanwezig tijdens de vergadering, zodat de directie altijd direct op de hoogte is.

Goed overleg

In de cliëntenraad zit iedereen die zich verbonden voelt met de werkzaamheden van Thuiszorg M.O.C. Dit kunnen onder andere zijn: cliënten, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden. De medewerkers van Thuiszorg M.O.C. nemen geen plaats in de cliëntenraad, maar kunnen op verzoek van de leden aanwezig zijn tijdens een vergadering. De cliëntenraad komt eens in de drie maanden samen om te overleggen. 

Tijdens de vergaderingen worden belangrijke zaken besproken waarin de belangen van de cliënten, naasten en betrokkenen voorop staan. In de cliëntenraad worden onder andere de volgende zaken besproken:

  • Verbeteracties betreft de werkzaamheden van de zorgprofessionals
  • Veiligheid
  • Gezondheid en hygiëne
  • Terugkerende problemen
  • Beleid betreft de zorginnovatie
  • Service en klanttevredenheid
  • Kwaliteit
  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Belangrijke wijziging binnen de organisatie

Tevens houdt de cliëntenraad op deze manier de dienstverlening in de gaten. Door goed overleg te voeren met de cliëntenraad is Thuiszorg M.O.C. altijd op de hoogte van de belangen en de wensen van de cliënten en andere betrokkenen. De cliëntenraad is de verbindende schakel met als doel om de cliënten en Thuiszorg M.O.C. dichter bij elkaar te brengen.

Meer informatie

Reglement Cliëntenraad Thuiszorg M.O.C. →
WMCZ →